Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Després de dotze anys sense saber res l'una de l'altra, la Sara, que ha emigrat a Dublín i viu allunyada dels fantasmes del passat, rep una trucada de la Lejla, que li demana que torni a Bòsnia i l'acompanyi a buscar el seu germà, desaparegut durant la guerra. Juntes aniran amb cotxe de Mostar a Viena en un viatge que, més que un retrobament inofensiu entre dues velles amigues, serà un camí a un cor de les tenebres profundament balcanitzat. Aquesta road trip literària és una novel·la brillant i devastadora que, amb un llenguatge subtil i autèntic, retrata la relació complicada entre dos personatges inoblidables i ens mostra, sense por dels tabús, com els traumes dels conflictes ressonen al llarg dels anys. "Bastasic no necessita recomanacions. N'hi ha prou de llegir-la per entendre que fins i tot els nostres escriptors més veterans tenen molt a envejar-li." Lidija Nikolic "Lewis Carroll i Elena Ferrante en un País de les Meravelles balcanitzat." Jasmina Vrbavac

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Edicions Del Periscopi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788417339395

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Atrapa la llebre"

Atrapa la llebre
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima