Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Att titta ut genom fönstret
Att titta ut genom fönstret

Att titta ut genom fönstret

Lisa Benk - Orhan Pamuk
pubblicato da Novellix

Prezzo online:
1,31

Istanbul i slutet av 1950-talet. Teven har ännu inte kommit till Turkiet och Ali ägnar mycket av sin tid åt att iaktta livet som pågår utanför fönstret. Där finns slaktaren Karabet, portvakten Hazim och Alaaddins diversebutik. Men det som Ali är allra mest uppfylld av är att spela om idolbilder med sin bror Cevat. Så en dag kommer Ali hem tidigare från skolan bara för att upptäcka sin far som i hemlighet packar sin resväska, och med ett barns oskyldighet lovar han att inte berätta om det för någon

Att titta ut genom fönstret är en svindlande berättelse om en förödande familjetragedi som tar plats mitt mellan vardagsbestyr och släktmiddagar. Det är en historia om livets plötsliga avsked och de ärr de lämnar efter sig.

Den turkiska författaren Orhan Pamuk tilldelades Nobelpriset 2006 för att han på spaning efter sin hemstads melankoliska själ har funnit nya sinnebilder för kulturernas strid och sammanflätning, en motivering som reflekteras i Att titta ut genom fönstret.

Novellix ger ut noveller; nyskrivet och klassiker, en novell per bok. Läs mer på novellix.se.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Novellix

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 18/11/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789175891934

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Att titta ut genom fönstret"

Att titta ut genom fönstret
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima