Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Augusztus gyermekei

Szergej Lebegyev
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
7,25

Lebegyev hse a kilencvenes évek Oroszországban meggazdagodhatna, mint sokan mások - de t nem az biznisz érdekli, hanem családjának múltja. Fáradságos kutatómunkával kideríti, mit hallgatott el a naplójában a nagynénje saját regényes életébl - s miközben egyre mélyebbre merül a sztálini múlt titkaiban, kiderül, hogy ez is lehet üzlet. Nem óriási üzlet ugyan, de vannak emberek, akik készek elég sok pénzt fizetni azért, hogy valaki utánajárjon: mi történt a szüleikkel, nagyszüleikkel. Így lesz a regény hsébl keres" - lassacskán terjed a híre, és egyre több olyan ember találja meg, aki az igazat akarja megtudni, miközben a nagy többség szeretné elfelejteni, hogy az családjának is köze lehetett a XX. század oroszországi tragédiáihoz, vagy egyáltalán - hogy k egy gyilkos rendszernek és kornak az örökösei.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/05/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634794295

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Augusztus gyermekei"

Augusztus gyermekei
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima