Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prezzo online:
4,99

Auteurs voor Australië is een bundel met romantische verhalen waarvan de opbrengst naar het Wereld Natuurfonds gaat met als doel de flora en fauna in Australië te herstellen na de branden eind 2019, begin 2020.

Aan de bundel werkten onder leiding van Oli Veyn belangeloos tien auteurs, drie redacteuren, een persklaarmaker, twee vormgevers, een marketeer, een illustrator en een uitgeverij mee.

Auteurs

Jacodine van de Velde - Vlam gevat
Johan Klein Haneveld - De grote sprong van een analist
Kyra Mind - Het perfecte plaatje
Marceline de Waard - De gebarsten aarde
Mickey Meijer - Roerei met lavendelolie
Lily Frank - Brandend verlangen & Vurige passie
Oli Veyn - Waakvlam
Sandra Ringoot - Ook al kende ik je niet
Sanne Hillemans - Vang me op
Steffi de Neef - The love of the world

Overige medewerkers

Dimitri Balcaen - logo Auteurs voor Australië
Gedeelte van de drukkosten - Dutch Venture Publishing
Drukwerk - Tom Smits
Ontwerp- en illustratiebureau Bonte Raaf - omslag en illustraties
Persklaarmaken - Chinouk Thijssen
Redactie - Natascha de Vries - van Limpt en Anya van der Gracht
Vormgeving en opmaak paperback: Coen de Kort (Webshop Wereld Natuur Fonds)
Vormgeving en opmaak ebook: Sunny Hill Books (Kobo, Bol.com)

Alle verhalen bevatten naast romantiek een link naar Australië, brandweer en/of klimaatverandering. Het Wereld Natuurfonds gebruikt de donaties om bomen te planten in kritiek leefgebied voor koala's, noodhulp en medicijnen te bieden aan gewonde dieren en helpt om flora en fauna te beschermen.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Sunny Hill Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/03/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789492670984

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Auteurs voor Australië"

Auteurs voor Australië
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima