Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Auteurschap

Hoe u uw boek in uw eentje publiceert!

Dit is een boek voor alle auteurs die bang zijn om hun boek zelf uit te geven, of het nu in gedrukte vorm is of een elektronisch formaat, of allebei. Ik heb zelf meer dan honderd boeken gepubliceerd bij alle grote drukkers en distributeurs, dus het verraste me toen ik er onlangs achter kwam dat een paar uitstekende schrijvers hun werk liever niet niet zelf publiceren omdat ze het te verwarrend en moeilijk vinden en liever anderen betalen om het voor hen te doen.

Ik kan dat begrijpen als de auteur tijd wil besparen, maar de bedoeling van dit boek is om diegenen te helpen die het wel zelf willen doen, maar gewoon niet weten hoe.

Het geeft je veel voldoening als je zelf een idee hebt voor een boek, het zelf schrijft en het dan ook nog eens helemaal zelf publiceert. Met de hulp van dit boek zal je hierin slagen.

Je zal leren hoe je bij de grootste distributeurs kan publiceren.

Dettagli

Generi Politica e Società » Comunicazione e Media » Giornalismo e editoria , Lingue e Dizionari » Linguistica, Semiotica e Semiologia

Editore Megan Publishing Services

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/04/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9781547599356

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Auteurschap"

Auteurschap
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima