Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Auteursrecht voor ontwerpers

Anouk Siegelaar - Vincent Van Den Eijnde
pubblicato da BIS Publishers

Prezzo online:
19,96
24,96
-20 %
24,96

Wanneer geldt het auteursrecht, wat mag een opdrachtgever doen met je werk, hoe zit het met hergebruik en co-creatie, hoe kun je je creaties beschermen? Ontwerpers hebben beroepsmatig dagelijks met auteursrecht te maken, maar weten vaak niet precies wat hun eigen of andermans rechten zijn. In dit boek wordt in begrijpelijke taal en met veel voorbeelden uitgelegd hoe het auteursrecht precies werkt en waar je als creatieve maker op moet letten bij het maken van afspraken met beeldleveranciers en opdrachtgevers. Daarnaast wordt ook ingegaan op aanverwante rechten waarmee ontwerpers in de praktijk te maken krijgen, zoals portret-, modellen- en merkenrecht. De auteurs zijn als juridisch adviseur verbonden (geweest) aan de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers BNO en zijn daardoor als geen ander in staat in theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Het handboek is daarmee een onmisbaar naslagwerk voor iedere ontwerper.

Dettagli

Generi Architettura Design e Moda » Design e Grafica » Design industriale e commerciale

Editore Bis Publishers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789063693633

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Auteursrecht voor ontwerpers"

Auteursrecht voor ontwerpers
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima