Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ava en het gesponnen poezenweb

Marieke Poelmann
pubblicato da Kluitman Alkmaar B.V., Uitgeverij

Prezzo online:
9,99

Ava is helemaal gek op katten. Het allerliefst zou ze er zelf een willen hebben, maar haar moeder is allergisch. Daarom kijkt Ava alle kattenfilmpjes die er op internet te vinden zijn. Op een ochtend onderweg naar school kruist een bijzondere rode kater haar pad. Ava voelt direct een band met hem, hij lijkt haar zelfs te begrijpen! Ze noemt hem Scratch. Als hij naar het asiel wordt gebracht, is Ava daar niet meer weg te slaan. Maar Ava ontdekt dat de katten groot gevaar lopen in het asiel. En dat ze nog veel slimmer zijn dan ze al dacht. Scratch laat Ava zien dat katten zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen populariteit op internet. Zal Ava er samen met Scratch en het Gesponnen Poezenweb in slagen om de asielkatten te redden? Ava en het gesponnen poezenweb is een geweldig avontuur met een stoere hoofdpersoon, hilarisch herkenbaar kattengedrag en veel purrrfecte woordgrapjes.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di animali » Fantasy e magia , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy per bambini e ragazzi

Editore Kluitman Alkmaar B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/09/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789020631098

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ava en het gesponnen poezenweb"

Ava en het gesponnen poezenweb
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima