Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Avonturen uit een niet -zo- perfect leven

Rachel Renée Russell
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
9,99

Avonturen uit een niet-zo-perfect leven is het eerste deel in de megapopulaire serie Dagboek van een muts van Rachel Renée Russell. Nu voordelig in paperback. UITSLUITEND GESCHIKT VOOR IBOOKS Een nieuwe school, nieuwe aartsvijanden. En ook een nieuw dagboek, zodat Nikki al haar ellende kwijt kan. Wanneer haar vader, ongediertebestrijder, een contract sluit met een poepiesjieke eliteschool, krijgt Nikki een beurs. Maar hoe word je populair zonder coole smartphone of hippe outfit? DUH. Niet dus! De populaire meiden negeren Nikki, hottie Brandon merkt haar alleen op wanneer ze weer eens een ENORME blunder begaat en zelfs haar echte vrienden zien haar niet meer staan als Mackenzie ze uitnodigt voor een feest. Ellendiger kan het niet. Toch?

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie a fumetti » Storie ambientate nella scuola » Narrativa

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/05/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789026132490

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Avonturen uit een niet -zo- perfect leven"

Avonturen uit een niet -zo- perfect leven
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima