Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az Ackroyd-gyilkosság

Agatha Christie
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
5,99

Roger Ackroyd túl sokat tudott.
Tudta, hogy a n, akit szeret, megmérgezte az els férjét. Tudta, hogy valaki zsarolja az asszonyt, és azt is tudta, hogy ezért lett öngyilkos.
Az esti postából pedig azt is megtudta, ki a titokzatos zsaroló - ám még mieltt végigolvashatta volna a levelet, valaki elvágta a torkát

Hercule Poirot visszavonult. Úritököt termeszt a békés, álmos falucskában, King's Abbotban. Az Ackroyd-gyilkosság azonban ismét mozgásba hozza a kis szürke agysejtjeit", és a legendás nyomozó a tettes nyomába ered

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/06/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634791430

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az Ackroyd-gyilkosság"

Az Ackroyd-gyilkosság
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima