Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Khalid al-Szudairi húgával együtt végérvényesen felntté válik, új élete küszöbén áll. Nehezen szakad el a biztonságot nyújtó családjától, de azt is érzi, ha bizonyítani akar, akkor valóra kell váltania álmait. Olyan terveket, amelyekhez valószínleg apjának is lesz pár keresetlen szavaKözeli családtagjai folyamatos nyomás alatt tarják, hiszen már mindenki az unokatestvérével megkötend menyegzre készül. Esélye sincs kihátrálni, hiszen elkövette a legnagyobb bnt, amit nvel szemben elkövethet. Vagy házasodik, vagy halálba küldi a lányt.Vajon miként lesz képes összeegyeztetni a vágyait, álmait a saját családja és hazája korlátaival? Sikerül Annát, az oly féltve rzött testvért elengednie? Mi vár rá az elzárt világon kívül?És a legfontosabb: Mi van, ha csak úgy elsuhan az ember szeme eltt a szerelem maga? Utána fordul, hogy megszerezze, vagy behunyva szemeit, lemondva a felemel érzésrl, kitart a tervei mellett? Borsa Brown egyedi, szókimondó, ugyanakkor érzelmes és szenvedélyes, erotikában bvelked írásai hamar az olvasók kedvenceivé váltak. Az Arab-sorozat utolsó, befejez kötete, melyben a sokak által megszeretett Szudairi család elbúcsúzik, ismét bvelkedik érzelmi magasságokban és mélységekben.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Álomgyár Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/12/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155692376

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az Arab fia"

Az Arab fia
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima