Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az Asperger-szindróma kézikönyve

Tony Attwood
pubblicato da Animus Kiadó

Prezzo online:
7,51

Tony Attwood az Asperger-szindróma - avagy a magasan funkcionáló autizmus - egyik legnagyobb szakértje. Különös gyerekek cím kötete volt az els, szélesebb közönségnek szóló, magyar nyelven is megjelent munka errl a tünetegyüttesrl. Mostani, a teljesség igényével készült könyvében megtalálható mindaz, amit az Asperger-szindrómáról jelenleg tudunk. Attwood évtizedeken át felhalmozott klinikai tapasztalata, s a szakzsargontól lehetleg tartózkodó, olvasmányos stílusa lehetvé teszi, hogy széles olvasóközönséghez szólhasson: magukhoz az érintettekhez, a hozzátartozóikhoz, pedagógusokhoz, valamint pszichológus, pszichiáter szakemberekhez is. A kötetben esettanulmányok és praktikus tanácsok sora segíti, hogy az érintettek megsokszorozhassák erejüket, s a lehet legjobban kihasználhassák (korántsem lebecsülend) képességeiket a teljes és örömteli élet érdekében

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Animus Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633243404

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az Asperger-szindróma kézikönyve"

Az Asperger-szindróma kézikönyve
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima