Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az abbé a fejével játszik

Cserna-Szabó András
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
9,16

Cserna-Szabó András legújabb regénye a Teremtéssel kezddik, a világ megszületése után pedig korokon és helyszíneken száguldunk (vagy éppen poroszkálunk, vagy ugrabugrálunk, vagy folydogálunk) keresztül. Panta rhei, vagyis minden folyik", állította Hérakleitosz (és kétezerötszáz évvel késbb Vacsora János vízvezetékszerel), és valóban, ebben a könyvben a fejezetek szinte átfolynak egymásba. Az egyszerre szerteágazó és ugyanakkor szorosan egybesztt, karneváli hangulatú történetfolyamban egyaránt felbukkan a címszerepl abbé, Martinovics Ignác, Gavrilo Princip és Zénón bizánci császár, Kosztolányi és Édes Anna, Lenin és Szamuely, Copperfield Dávid és Ottlik Géza, Derrick és Poirot, Gogol és Hašek, II. Lipót és I. Károly - továbbá törpék, lángossütk, szatírok, forradalmárok, parasztok, horgászok, kurvák, színészek, antikváriusok, bakók, rendrök, villamosvezetk, terroristák, cirkuszmvészek, szobafestk, szerencsejátékosok, nyulak, jósnk, kocsmárosok, kuruzslók, postások, dzsesszzenészek és még sokan mások Ha egy könyv a Teremtéssel kezddik, nem is végzdhet másképp, csakis az Apokalipszissel - és most sincs ez másképp, senkinek ne legyenek kétségei: végül elj a négy lovas! De amíg eljutunk (többek közt Konstantinápoly, Balatonfkajár, Petrográd, Buda, Abbotsbury, Prága, Márianosztra, Stockholm, Temesvár, Blunderstone, Dunaújváros, München, Szentes, Zürich, Pest, Bolsije Szorocsinci, Cegléd, Lidköping, Szarajevó, Pornószentgyörgy és Panama megállókon keresztül) a világvégéig, még megtudjuk, mitl egyszerre félelmetes, kétségbeejt és nevetséges a létezés. Ám senki nem ijedjen meg: a szerz garantálja a happy endet!

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/10/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634792215

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az abbé a fejével játszik"

Az abbé a fejével játszik
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima