Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Álmában nem, de életében egyszer kinyílik az ajtó az írón eltt. Szeredás Emerenc ajtaja, amely mások számára örökre zárva marad. A megingathatatlan jellem, erkölcséhez és hiedelmeihez tántoríthatatlanul ragaszkodó asszony házvezetnnek áll az írónhöz, ám els perctl nyilvánvaló, hogy diktál. Gazdája megmérettetik, és nem találtatván könnynek, Emerenc nem csupán otthona, hanem lelke ajtaját is megnyitja eltte, ha csak résnyire is. Így sejlik fel Magyarország huszadik századi történelmének kulisszái eltt egy magára maradt n tragikus, fordulatos sorsa. Vajon mit rizget az ids asszony a hét lakatra zárt ajtó mögött?Az ajtó a ki- és bezártság, a születés és a halál si jelképe. Állandó kettsség jellemzi a két fhs áhítatosan odaadó, máskor szinte gylölköd kapcsolatát is. A szeretet kapujában állnak. Sikerülhet-e végül beljebb vagy elengedni egymást? Az ajtó Szabó Magda talán legismertebb regénye: Szabó István forgatott belle filmet, és 2015-ben felkerült a The New York Times sikerlistájára.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Jaffa Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/08/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155715433

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az ajtó"

Az ajtó
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima