Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Van egy hely, amelyet soha nem fogunk megtalálni a térképen, hiába keressük: ez Tripicon, egy szigetállam az Észak-Atlanti-óceán kells közepén. A valaha szebb napokat látott, ám most már csak vegetáló birodalomban az uralkodó Ponti-hercegség teljesen modern, de mindentl elzárt életét éli. 
Egy augusztusi szombat délelttön az unatkozó koronaherceg, Matteo még nem is sejti, hogy aznap délután kezddik csak el a Tripiconi sztori hihetetlen története: az els, Az amulett rejtélye cím részben, egy hét leforgása alatt teljesen a feje tetejére áll a világ. Az oka egy titokzatos, tengertörött" idegen fiú, akit félholt állapotban, egy különös nyakékkel együtt, a parton talál meg Arabella kishercegn, Matteo unokatestvére. 
Innentl kezdve nincs megállás: a pörg lendület, fiatalos humorral átsztt, ismeretanyagban és párbeszédekben gazdag, érzelmes kalandfolyamban sok kérdés és kétely merül fel. 
Vajon ki lehet ez a srác, és mit akarhat Tripiconban? Mi az a türkizkék fény kristály, melyet a nyakában hord? És mi történik akkor, ha ellopják tle? Vajon megtalálják-e a kérdésekre a választ, amikor szorít az id? 
Keresd a többi részt is, és olvasd el, hogy megtudj mindent!

Dettagli

Generi Fantasy Horror e Gothic » Fantasy , Romanzi e Letterature » Fantasy

Editore Robin O'wrightly

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/10/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155668272

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az amulett rejtélye"

Az amulett rejtélye
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima