Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sokkoló történet egy házaspárról, akiknek a párizsi nyaralása rémálommá válik 

Mark és Steph boldogan él Fokvárosban a lányukkal, egy nap azonban símaszkos emberek törnek rájuk az otthonukban, és bár szerencsére fizikálisan nem bántalmazzák ket, de olyan lelki sérülést okoznak, amibl képtelenek egyhamar felépülni. Az egyik barátjuk külföldi nyaralást javasol egy népszer lakáscserés applikáció használatával, és úgy tnik, hogy Mark és Steph ismét boldog lehet: egy közvetlen, mvészi beállítottságú párizsi házaspárnak köszönheten létrejön a csere, és a tökéletes, romantikus utazás Párizsban azonban semmi sem olyan, ahogy a hirdetésben szerepelt. A dolgok hirtelen erszakos fordulatot vesznek, és Marknak és Stephnek hamarosan nem csak a házasságukban keletkezett töréssel kell szembenézniük, hanem egy természetfeletti, de nagyon valóságos gonosszal is. 

Az apartman az S.L. Grey nev, dél-afrikai írópáros - Louis Greenberg és A hármak cím regénnyel már itthon is népszer Sarah Lotz - hátborzongató bemutatkozása a magyar olvasók eltt.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Legal, Thriller e Spionaggio » Horror e gotica , Gialli Noir e Avventura » Spionaggio , Fantasy Horror e Gothic » horror e Dark Romance

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/07/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634193210

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az apartman"

Az apartman
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima