Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A vége felé közeledik a vietnami háború, amikor Rhode Island államban, egy eldugott tengerparti városkában Alexandra, Jane és Sukie, a három igéz, elvált n hirtelen azt tapasztalja: boszorkányos képességek birtokába jutottak, amelyek segítenek kiteljesíteni niségüket, termékenységüket és különleges karakterüket.

Alexandra hobbi gyanánt szobrocskákat készít, záport és zivatart idéz el; Jane csellón játszik, felemelkedik és lebeg; Sukie pedig, a helyi lap pletykarovatának újságírója, képes tejszínné változtatni a tejet. A boszorkányok vidám kis gyülekezetének élete baljós fordulatot vesz, amikor egy sötét, gazdag férfi, Darryl Van Horne, felújítja a városka egyik - üresen álló - kúriáját. Ezzel botrányos események sorát indítja el Eastwick girbegurba, sötét utcácskáin és persze az ott élk kollektív tudatalattijában, amely mindig kapható a piszkos fantáziákra.  

A szavak zseniális varázslójának egyik legambiciózusabb mve Igazi fekete komédia." - The New York Times

**Hihetetlenül mulatságos olvasmány . . . friss, vibráló, szórakoztató John Updike valóságos boszorkánymester, ami a szóhasználatot és a pontos megfigyeléseket illeti." - *The Philadelphia Inquirer ***

Az egyik legjobb Updike, ami egyben azt is jelenti, hogy a 20. század egyik legjobb amerikai regénye." -Newsday

Elmés, ironikus, magával ragadó. Igazán nagy formátumú próza." - Time

John Updike Az eastwicki boszorkányok cím kötete a szerz egyik legjobbja, ami egyben azt is jelenti, hogy a 20. század egyik legjobb amerikai regénye.

John Hoyer Updike (1932-2009) amerikai regényíró, költ, novellista, irodalom- és mkritikus.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155955563

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az eastwicki boszorkányok"

Az eastwicki boszorkányok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima