Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az ég leányai

Derenkó Dániel
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
6,99

Emma Delington útkeresése Anglia, majd Hollandia után Magyarországon folytatódik a sorozat harmadik kötetében. A még mindig csupán tizenhat és fél éves fhsn 1955-ben nincstelenül, mocskosan és rongyosan érkezik meg Budapestre, egy rendházba, ahol apácaként tervezi leélni az életét. Ám egy évvel késbb kitör a forradalom, és veszélybe kerül mindaz, amiért addig küzdött.
A nyugodt, kiszámítható apácalét helyett szerelmi háromszög, rendházi intrikák, forradalmi események, életveszélyes események bonyolítják könnynek addig sem nevezhet helyzetét. Minden jel arra vall, és egyre inkább érzi Emma is, hogy a sors nem az apácák életét szánta neki. Ám amikor már épp kész volna visszamenni a sorozat els kötetében megismert Mr. Donnellel Londonba, a kórházban, ahová a forradalmi harcokban szerzett sebesülése miatt került, orosz katonák jelennek meg, és magukkal viszik.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica » Romanzi contemporanei » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/03/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153524

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az ég leányai"

Az ég leányai
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima