Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hogyan fonódik össze személyes érdek és egyéni ösztönkésztetés a társadalom mélyén és a szellem magasabb régióiban bekövetkez lassú elmozdulással, hogy a kett kölcsönhatásából korszakos változás szülessen? Az elször a litera.hu portálon folytatásokban megjelent szöveg, amelyet az olvasó most Forgách András rajzaival ékes könyvként vehet a kezébe, egy délnémet kisváros keletkezésének, történetének és szokásainak élvezetes és rendhagyó leírása: valós mese, városlegendárium és történelmi esszé egyszerre. A szöveg mögött felsejl, nem túl derlátó történetfilozófia a néhány évvel korábban íródott drámával, a Szirénénekkel rokonítja a mvet, itt azonban a Luther kezdeményezte spirituális megújuláshoz illeszked polgári önzés, ha kivételesen is, kedvez végkifejlethez vezet.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Jelenkor Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/03/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636766030

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az élet sója"

Az élet sója
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima