Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sally Wentworth: Esküv sohanapján?
Alix North annál a cégnél kezd dolgozni, ahol gyermekkori szerelmese, Robert Stirling a fnöki szék várományosa. A lány már régóta szeretne feleségül menni hozzá, és most a körülmények is mintha a kezére játszanának. A cégtulajdonosról ugyanis az a hír járja, hogy kinevezések esetén elnyben részesíti a családos embereket. Robert persze tagadja, hogy nehezen megszületett nsülési szándékát épp ez befolyásolta volna, mégis folyton csak a munkájával tördik Alix helyett

Sharon Kendrick: Újra és igazán
Alig akar hinni a szemének Scarlett, amikor az eljegyzése alkalmából tartott estélyen feltnik élete egyetlen igazi szerelme. Ráadásul Liam tulajdonképpen még mindig a férje, hiszen a hosszas különélés után kimondott válás egyelre nem emelkedett törvényerre. A valaha szenvedélyes, dacos kamaszból idközben fenyegeten józan és elkel úr lett, aki most hideg fejjel készül bosszút állni ifjúkori boldogsága megrontóján...

JoAnn Ross: F a jókedv!
A tengerparti hotel, ahol az egyik neves reklámcég a továbbképz tanfolyamát tartotta volna, leégett. Amanda kénytelen a csoportnak más szállást keresni, s végül hajdani nagy szerelme, Dane Cutter szállodáját választja. Bár a férfi mohó csókja elárulja, mennyire kívánja a lányt, látszólag semmi esély nincs rá, hogy az elmúlt tíz év alatt oly sokat változott két ember komolyabb kapcsolatot alakítson ki...

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harpercollins Magyarország Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/05/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634482901

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az els az igazi?"

Az els az igazi?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima