Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az els negyvenkilenc. Szerelmes szösszenetek

Zsolt Barna
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
4,16

Negyvenkilenc életév tapasztalata, megélése srsödik össze Barna Zsolt negyvenkilenc - elssorban - szerelmes versében. A változatos terjedelm lírai alkotások önállóan is megállják a helyüket, de vannak köztük olyanok is, amelyek kronológiában, történetükben is kapcsolódnak egymáshoz.
Egy valódi, annak mélységeiben megélt szerelem története is ez a kötet, amely a megismerkedéstl az elválásig villantja fel a megélt élethelyzeteket, vágyakat, álmokat, olykor szomorúan, máskor humorral fszerezve.
A mindannyiunk számára ismers érzelmek, örömök és bánatok átélése ugyanakkor a saját történetünkkel, megéléseinkkel kapcsolatos szembenézésre, st akár a már rég eltemetett, elfolytott érzéseink feldolgozására is lehetséget teremt.

Dettagli

Generi Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche , Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/11/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153395

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az els negyvenkilenc. Szerelmes szösszenetek"

Az els negyvenkilenc. Szerelmes szösszenetek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima