Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az emberi intelligencián túl

James Bridle
pubblicato da Libri Kiadó

Prezzo online:
13,99

Ha meg akarjuk változtatni a világgal való kapcsolatunkat, a módszerünk tehát az lehet, ha megváltoztatjuk az intelligenciáról alkotott képünket: hogy hogyan mködik, és hogy kinek a birtokában van. Azon a szk értelmezésen túl, amelyet a techvállalatok nagy része és az ember egyedülállóságát hangsúlyozó alapelv (miszerint az emberi intelligencia egyedi és az összes többinél nagyszerbb) hirdet, rengeteg más megközelítése is létezik az intelligenciáról való gondolkodásnak és magának az intelligencia gyakorlásának. E könyv célja, hogy megkezdje az intelligencia újraértelmezését: kitekintsen a saját magunk és a teremtményeink jelentette horizonton túlra, és megpillantson egy vagy több másfajta intelligenciát, olyanokat, amelyek mindig itt voltak velünk, az orrunk eltt - és számos szempontból megelztek minket. Eközben talán azt is megváltoztathatjuk, ahogyan a világról gondolkodunk, és utat mutathatunk egy új, kevésbé kizsákmányoló, romboló, kevésbé egyenltlen, igazságosabb, barátságosabb, gyógyító jöv felé."Ez egy fontos könyv. Olvasd el. Olvasd el újra. Beszélj róla. Mindenkinek, akit ismersz."The Washington PostEmlékezhet-e egy növény? Felismeri-e magát egy elefánt a tükörben? Építhetünk-e rákokból számítógépet?Els látásra a fenti kérdések között nincs összefüggés, valójában azonban mind ugyanarra irányulnak: hogyan mködik a nem emberi intelligencia. Évezredeken keresztül ugyanis úgy véltük, az értelem képessége csak az emberre jellemz, de a körülöttünk lév világban megtalálhatók az intelligencia más formái, amelyek mindig is itt voltak velünk a Földön, csak eddig nem vettük észre ket. Nem olyan régóta pedig egy újfajta értelmet fejlesztünk: a mesterséges intelligencia az elmúlt években teljesen átalakította az életünket, a nyilvánvaló elnyei mellett azonban egyre inkább látszanak a káros hatásai, veszélyei is.Mit tanulhatunk ezektl a különböz értelmes létezktl? Hogyan változhatunk meg, és változtathatjuk meg a technológiánkat, a társadalmunkat, hogy igazságosabban élhessünk egymással és a világgal? Az emberi intelligencián túl ezekre a mindannyiunk sorsát érint kérdésekre keresi a választ.

Dettagli down

Generi Politica e Società » Controversie etiche » Problemi e controversie etiche » Problemi e Processi sociali » Problemi sociali

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/03/2023

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636041878

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az emberi intelligencián túl"

Az emberi intelligencián túl
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima