Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az emlékezet gyermekei

Adrian Tchaikovsky
pubblicato da Fumax

Prezzo online:
13,41

Az Arthur C. Clarke-díj nyertes, elsöpr siker Az id gyermekeit folytató regény Adrian Tchaikovsky nemzedékeken, fajokon, évezredeken és galaxisokon átnyúló sci-fi sorozatának harmadik kötete. Az emberiség egykor hatalmas birodalma elbukott, maga a Föld is halott. Az emberi faj kénytelen utolsó reményét a már feledésbe merült egykori bolygóátalakítási program által lakhatóvá tett égitestekbe vetni. A kétségbeesett menekülési kísérletek egyik résztvevje az Enkidu bárkahajó és kapitánya, Heorest Holt, aki a lehetséges új éden felé repül értékes emberi rakományával. Bár nem egészen azt találják, amit vártak, nemzedékekkel késbb Holt kapitány törékeny kis kolóniája még mindig létezik, kemény munkával hasítva ki a túlélést biztosító életteret a kegyetlen Imir bolygón. Ám a múló évekkel egyre több tudás vész el, és zord körülmények lassan felrlik a telepeseket. Liff, Holt kapitány unokája hallja mindazt a szóbeszédet, amelyek a városban felbukkanó idegenekrl szólnak. Emberfeletti képességeiket talán egy másik világról származó technológiának köszönhetik. De még az is szóba kerül, hogy talán nem is egészen emberek Túl sok a kérdés, és az esetleges válaszok magának a kolóniának a túlélését is kockára teszik.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Fumax

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/07/2023

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634703075

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az emlékezet gyermekei"

Az emlékezet gyermekei
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima