Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az engedelmesség naplója

Sophie Morgan
pubblicato da Geopen

Prezzo online:
9,99

Kate fiatal, független, 21. századi fiatal lány. Büszkén rzi önállóságát és szabadságát, de nem érzi magát különlegesnek. Valamiben azonban mégis eltér az átlagtól. A szex csak akkor szerez számára örömet, ha aláveti magát a domináns férfinak. Alkalmi kapcsolatai kudarcosak és kiábrándítók, mígnem találkozik az igazival. Váratlanul éri a férfi ellenállhatatlan vonzereje, szexuális étvágya, amely hamarosan benne is felébreszti a legvadabb ösztönöket. A kezdetben tapasztalatlan lányból érett, szenvedélyes, kísérletez n válik a rejtélyes férfi oldalán. A gyönyörök önfeledt élvezete mellett azonban egyre nyugtalanítóbban fogalmazódnak meg számára a legsúlyosabb kérdések, amelyekre muszáj választ adnia és kapnia. Vajon meddig mehet el büntetlenül az önfeladásban? Van-e határa a fájdalomnak? Hol végzdik az odaadás, és hol kezddik a megaláztatás? Összeegyeztethet-e rendhagyó szenvedélye élete többi részével? Méz vagy korbács? Sophie Morgan angol újságíró és msorvezet saját sorsát írta meg ebben a szókimondó, szenvedélyes, önfeltáró memoárban. Merész, ellentmondásokkal teli naplója méltán kavart nagy feltnést valamennyi nyelven. Vallomása rendhagyó love story az ember legmélyebb ösztöneirl.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Chick lit e Rosa contemporanei , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Geopen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/12/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789639774223

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az engedelmesség naplója"

Az engedelmesség naplója
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima