Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Betöréses rablás során több millió font értékben tnnek el antik mtárgyak egy igen ids brightoni hölgy otthonából, akit az elkövetk különös kegyetlenséggel ölnek meg. Az ügyben nyomozást indító Roy Grace ffelügyel meglepve tapasztalja, hogy a meggyilkolt asszony családja nem igazán aggódik az ellopott tárgyakért - nem úgy egy régi zsebóráért. Az áldozat kilencvenöt éves öccse, Gavin Daly úgy dönt, hogy maga indul a családi ereklye felkutatására. Úgy tnik, a férfi rejteget valamit, és hajtja t egy még betartatlan ígérete Grace ffelügyel és Gavin is próbálja felfejteni a múlt szálait, miközben egy újabb gyilkosságot igyekeznek megakadályozni Peter James (A halott szorítása, Tökéletes emberek, Rögeszme) legújabb regénye a brightoni illegális régiségkereskedelem világába, egy spanyol bnszövetkezethez, majd New Yorkba vezeti az olvasót, ahol lesben áll Grace felügyel legveszélyesebb ellenfele, akinek már nincs vesztenivalója

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636436230

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az id rabságában"

Az id rabságában
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima