Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Lehet-e az érzelmeket az értelem segítségével megsemmisíteni, teszi fel a kérdést Márai e mélylélektani drámában. A válasz: nem, mert az érzéseket néha, szerencsés esetben meg lehet szelídíteni és el lehet sorvasztani, de az értelem soha nem gyzheti le.

Az 1941-es regény egy zátonyra futott házasság monológja; Márai elbb a feleség, aztán a férj szemszögébl avatja be olvasóit a bonyolult szerelmi háromszögbe; a kettsség és a párhuzamok látszólag kusza egyvelege bravúros pontossággal metszi át a viszonyokat és a viszonyulásokat.

Márai nem igazságot szolgáltat (egyáltalán lehet?), csupán ott a nyitott-megválaszolt kérdés mindannyiuk feje fölött: mi is a mozgatórúgó? Van-e különbség abban, ahogy a férfi tekint a nre, mint fordítva? Vagy vannak szerelmen felüli motivációk is?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/03/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632279190

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az igazi"

Az igazi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima