Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az iskola Topekában

Ben Lerner
pubblicato da 21. Század Kiadó

Prezzo online:
7,21

Pulitzer-díj - jelölés (2019)
Los Angeles Times Könyvdíj - nyertes (2019)
New York Times - az év tíz legjobb könyve (2019)
Time, GQ, Vulture, Washington Post - az év tíz legjobb könyve (2019)
Barack Obama egyik kedvenc könyve (2019)
Nemzeti Könyvkritikusok Díja - jelölés (2019)
Rathbones Folio Díj - jelölés (2019)
Hefner Heitz Kansas Könyvdíj - nyertes (2019)

Az év legjobb könyvei közé került az Esquire, az NPR, a Vogue, az Amazon, a Kirkus, a londoni Times, a Buzzfeed, a Vanity Fair, a londoni Telegraph, a brit Financial Times, a Lit Hub, a londoni Times irodalmi melléklete, a New York Post, a brit Daily Mail, az Atlantic, a Publishers Weekly, a brit Guardian, az Electric Literature, a SPY.com és a New York-i városi könyvtár 2019-es listáján.

Szerintem itt van a regény jövje." - Sally Rooney
Dühödten bátor könyv - érzik rajta, hogy szerelembl írták." - Ocean Vuong
A modern próza abszolút csúcspontja." - Garth Risk Hallberg

A szólásszabadság romokban hever, a jobboldali politikát trollok és zsarnokok sajátították ki, a fehér férfiak önazonossági krízise állandósult. Leheletfinom szövés regény, családtörténet több idsíkon, több nézpontból.

Adam Gordon végzs gimnazista Topekában, 1997-ben. Szülei egy pszichiátriai klinikán dolgoznak, amelyre az egész világról érkeznek páciensek és dolgozók. Anyja, Jane, híres író, feminista; apja, Jonathan, sikeres terapeuta, aki eltt a kallódó fiatalok" megnyílnak.

Jane számot vet abuzív apja emlékével, azzal, hogy férje szabadosan kezeli a házastársi köteléket, és ráébred, milyen nehéz felnevelni egy fiúgyereket a mérgez maszkulinitás légkörében.

Adam kitnik az iskolai vitakörben - lesz a vitakörök országos versenyének f esélyese. Ráadásul a men srácok társaságába tartozik: ha valaki gyengeséggel vádolja, nem habozik visszavágni, bár az fegyvere elssorban a nyelv, a szavak, ami tud úgy fájni, mint az ököl.

Néhány végzs, köztük Adam, rábírják Darren Eberheartot, ezt a magányos fiút - aki Adam tudtán kívül Adam apjának a páciense -, hogy nyilvánuljon meg a többiek eltt, ami katasztrófába torkollik.

Ben Lerner (1979-) három verseskötet (The Lichtenberg Figures, Angle of Yaw, és Mean Free Path) és három regény (Leaving the Atocha Station, 10:04 és Az iskola Topekában) szerzje, illetve megjelent egy teljes kötet terjedelm, költészeti tárgyú esszéje (The Hatred of Poetry). Díjak és jelölések sokaságát kapta (Pulitzer, Nemzeti Könyvdíj, Nemzeti Könyvkritikusok Körének Díja, stb.).

Volt Fulbright-, Guggenheim- és MacArthur-ösztöndíjas. Az els amerikai, aki megkapta a németországi Münster városának nemzetközi költészeti díját. A Brooklyn College-ban tanít irodalmat. Szülvárosa: a Kansas állambeli Topeka.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Avventura , Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/11/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156122438

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az iskola Topekában"

Az iskola Topekában
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima