Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az ismeretlen Kimi Räikkönen

Kari Hotakainen
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
9,92

Csodálatos lenne inkognitóban vezetni a Forma-1-ben" - mondja Kimi. De persze is tudja, hogy ilyen világ nem létezik, és nem létezhet. Lehet fnyírót vezetni inkognitóban, de nem egy hétmillió eurós versenyautót.

Kimi Räikkönen, a Jégember a Forma-1 világának egyik legismertebb és legnépszerbb alakja, és mégis jórészt ismeretlen: szkszavú megnyilatkozásait imádják a rajongói, akik nyilván szeretnének többet is megtudni errl a fantasztikus sportolóról.

Az egyik legnagyszerbb - és legnépszerbb - mai finn prózaíró, Kari Hotakainen erre vállalkozott: hogy megismerje az embert a csillogó, lélegzetelállító díszletek mögött. Könyve nem hagyományos sportolóéletrajz, hanem stílusával is magával ragadó irodalmi m egy szerény származású - és a sztárallröket máig is szerényen kerül - emberrl, aki világbajnok lett, dúsgazdag ember, a finnek bálványa, ikonja és valóságos brand. Egy világhír, és mégis ismeretlen sportoló fantasztikus, humoros és megható portréja.

Hotakainennek sikerül az, ami még senkinek: szóra bírta Kimit - de a képet kiegészítik a hozzá legközelebb álló emberek: anyja, testvére, felesége, barátai, pilótatársai, csapatfnökei, szereli is a visszaemlékezéseikkel és a sztorikkal, amelyek nemcsak Kimit, az embert varázsolják elénk, hanem a világot is, amelyben él: azoknak az embereknek a világát, akik irdatlan pénzeket keresve ugyan, de az életüket kockáztatják minden egyes versenyen.

Dettagli

Generi Sport » Altri sport

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/12/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634792475

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az ismeretlen Kimi Räikkönen"

Az ismeretlen Kimi Räikkönen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima