Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Régi kémek új hségesküvel, régi kémek régiekkel; becsületes emberek jót akarnak cselekedni, ám elvesznek az erkölcs labirintusában; a ráeszmélés, hogy jó hazafiként már szeretni és szánakozni sem tudunk biztonságosan - ezek alkotják John le Carré új regényének gondosan sztt szövetét.

Egy éhségtl tántorgó orosz fiatalembert csempésznek be Hamburgba az éjszaka közepén. Rengeteg mennyiség készpénz van nála. Megrögzött muszlim. Vagy nem? Azt mondja, Íszának hívják. Annabel, az idealista, fiatal német polgárjogi ügyvéd úgy dönt, hogy megmenti Íszát a deportálástól. Ám ügyfele túlélése lassan sokkal fontosabb lesz neki, mint a saját karrierje és biztonsága. Íszá titokzatos múltja után nyomozva találkozik Tommy Brue-val, egy Hamburgban székel angol magánbank tulajdonosával. Annabel, Íszá és Tommy szokatlan szövetséget kötnek. Eközben a terrorizmus elleni háború" örve alatt a rivális német, angol és amerikai kémek elkezdik bekeríteni az ártatlanokat

John le Carré új regénye a kritikusok szerint eléri, st meghaladja a hidegháború során alkotott remekmvei színvonalát fanyar humorával, összetett és sodró cselekményével, és eltökélt humanizmusával.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici » Narrativa d'ambientazione storica » Avventura , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici » Narrativa di Avventura

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155468261

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az üldözött"

Az üldözött
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima