Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hogy Az Úr hangja a sci-fi irodalom egyik klasszikusa, azzal nem sokat mondanánk. A nagy klasszikusok közül is kiemelked gondolati gazdagságú regény, amely az egyik legnagyobb kérdést, az idegen civilizációkkal való kapcsolatteremtés lehetségét vagy lehetetlenségét vizsgálja. Azt, hogy vajon egyedül vagyunk-e a néma univerzumban, s ha mégsem, akkor mit tennénk na nem az UFÓ-kkal, hanem egy rejtélyes, de mindenképpen értelmes üzenettel, amely egyszer csak elérkezik hozzánk a világr mélyérl.

Az üzenet egy neutrínósugárzás, amelyrl a tudósok viszonylag gyorsan felfedezik, hogy különféle módokon felhasználható, talán még katonai célokra is. De hogy ki küldte, és milyen céllal, az olyan rejtély, melynek megoldására számos tudományterület legjobb szakérti dolgoznak ki észszer vagy épp észbontó hipotéziseket S mindezt egy olyan zseniális elbeszél meséli el, akinek személyisége - önmaga számára is - különös rejtély: miközben az idegen civilizáció (vagy a Teremt?) üzenetét kutatja, egyúttal saját érzelmeiben is próbál rendet tenni.

Lem 1968-ban írt mve ma is magával ragadó intellektuális kaland, egyszerre tudományos, filozófiai és pszichológiai regény; s félig elfeledett klasszikusból most új életre kelt Pálfi György azonos cím, a regény által ihletett filmjének köszönheten is.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/03/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634792741

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az úr hangja"

Az úr hangja
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima