Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az ördög egyetlen barátja

Dan Wells
pubblicato da Fumax

Prezzo online:
6,36

Titokban köztünk él démonok tették tönkre John Wayne Cleaver egész eddigi életét, ám mégis sikerült gyzelmet aratnia felettük, és most már vadászik rájuk. Egy titkos kormányzati elitcsapat tagjaként arra használja különleges adottságait, hogy a lehet legtöbb szörnyeteggel végezzen.

Csakhogy a démonok is tudják, hogy üldözik ket, és az eddigi macska-egér játék lassan totális háborúvá fajul.

John nem akar többé az FBI bábja lenni, nem akarja, hogy egyetlen barátját elmegyógyintézetbe zárják, és legfképp nem akar embereket ölni. De nagyon is le akar számolni a magát Vadásznak nevez, rettenetes kannibállal, miközben az áldozatok egyre csak szaporodnak.

Ám ez a csillapíthatatlan éhség szörnyeteg hatalmasabb és vérszomjasabb minden eddiginél

A nálunk is nagy siker Nem vagyok sorozatgyilkos-trilógiát folytató regény a New York Times bestseller-szerz, Dan Wells új sorozatának els darabja.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Fumax

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/07/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155514647

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az ördög egyetlen barátja"

Az ördög egyetlen barátja
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima