Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Három n, három kor, három helyszín. Mindhárman élik a maguk életét, ám mindnyájuk számára elérkezik egy sorsfordító nap, amikor szembesülniük kell életük fájdalmas valóságával és önmagukkal.

Mrs. Woolf: A második világháború idején a briliáns angol írón, Virginia Woolf rodmelli otthonában egy reggel a Mrs Dalloway cím regényén dolgozik, s éppen azt kell eldöntenie, életben hagyja-e fhsnjét. Borzalmas fejfájás gyötri, hangok és árnyak ostromolják. Attól fél, hogy az rület szélén áll

Mrs. Brow: Egy ötvenes évekbeli amerikai kisvárosban Laura Brown reggel, ébredés után a Mrs. Dallowayt olvassa. Laura második gyermekét várja, ám egyre inkább úgy érzi, nem a saját életét éli, csak eljátssza a jó háziasszony, az odaadó feleség és a szeret anya szerepét. Legszívesebben letépné arcáról a maszkot, s visszafeküdne olvasni

Mrs. Dalloway: A XX. század végének New Yorkjában Clarissa Vaughn éppen annak a barátjának, a halálos beteg Richardnak szervez partit, aki tréfásan mindig Mrs Dallowaynek szólította. Clarissa reggeli elintéznivalói közben a múlton és a jelenen töpreng, s mire elérkezik a parti ideje, a sejtelmek tragédiába torkollnak

Három n és egy kivételes könyv, amelynek láthatatlan ereje idn és téren át kibogozhatatlanul összefonja sorsukat, azt üzenve, hogy az élet és az irodalom elválaszthatatlan, s minden mindennel összefügg.

Michael Cunningham amerikai író, esszéista és fordító. 1998-ban jelent meg világsikert hozó regénye, Az órák. melyért Pulitzer- és Faulkner-díjat kapott, s amelybl 2002-ben film készült Meryl Streep, Nicole Kidman és Julianne Moore fszereplésével. Az író jelenleg New Yorkban él, és a Yale Egyetem adjunktusa.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Jaffa Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/03/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634750666

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az órák"

Az órák
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima