Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az utolsó boszorkány lánya

Fábián Janka
pubblicato da Libri Kiadó

Prezzo online:
8,38

1760-ban Zsófia, az utolsó bécsi boszorkány lánya szomorúan fogadja a Habsburg-trónörökös, József fherceg közelg házasságának hírét. A lány évek óta titokban rajong Mária Terézia elsszülött fiáért, és az esküv napján úgy érzi, valamivel fel kell hívnia magára a frangú ifjú figyelmét. Ám ehelyett egy másik fiatalember szeme akad meg rajta; a daliás Kolosy Károly, a királyn magyar királyi testrségének tagja még párbajozik is érte Zsófia története egy szerelmi dráma súlyos következményei miatt Párizsban folytatódik, ahol az és a családja sorsa akarata ellenére is összekapcsolódik a Habsburgokéval - József császár után Marie Antoinette-ével is. A francia forradalom kitörése eltti években a királyi udvar látszólag fényz élete mögött rejtett tragédiák sora húzódik meg, amelyekrl csak az uralkodók bizalmasai tudhatnak. Közöttük van Zsófia is, aki hiába is próbálna kívülálló maradni, az egyre baljósabb események t is magukkal sodorják, és hamarosan már a saját és a családtagjai életéért kell küzdenie.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/11/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634331261

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az utolsó boszorkány lánya"

Az utolsó boszorkány lánya
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima