Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az utolsó szeánsz

Agatha Christie
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
7,74

Agatha Christie, a krimi királynje, az emberi lélek nagy nagy ismerje volt - a lélekhez pedig tudvalevleg hozzátartozik a természetfölötti (vagy annak látszó) jelenségek iránti, félelemmel vegyes vonzalom. Ebben a kötetben megtalálható minden misztikus témájú novellája - mindazok örömére, akik az irodalom segítségével szeretik borzongva átélni a természetfölötti titkok közelségét.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/11/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634793830

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az utolsó szeánsz"

Az utolsó szeánsz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima