Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az üveggyerekek

Kristina Ohlsson
pubblicato da Animus Kiadó

Prezzo online:
5,95

A tizenkét éves Billie vakációja nem alakul valami jól. Apukája nemrégen meghalt, és anyukájával elköltöznek Kristianstadból egy közeli kisvárosba. Billie azonban nem igazán örül a költözésnek, és az új ház sem tetszik neki. Mindennek tetejébe még rejtélyes és ijeszt dolgok is történnek ott. A kislány és a legjobb barátnje, Simona, valamint újdonsült barátjuk, Aladdin hamarosan arra a következtetésre jut, hogy a házat kísértetek lakják. Na de, az korukban már senki nem hisz a kísértetekben! Kell lennie valami ésszer magyarázatnak! És a három gyerek nyomozásba fog, hogy kiderítse, milyen sötét titok lappang a különös események mögött.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura per bambini e ragazzi » Thriller per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller

Editore Animus Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/12/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633243046

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az üveggyerekek"

Az üveggyerekek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima