Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Babik / Egy négykezes regény tanulságos története

Örkény István
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
6,66

Babik. 1954-tl novella, kisregény, hosszú idn át dédelgetett, de hatalmi szóval félresöpört (Bacsó Péterrel és Makk Károllyal közösen írt) forgatókönyv címszereplje, majd a Pisti a vérzivatarban fhsének egyik elképe Babik, aki végigkísérte pályáján Örkény Istvánt. Legenda, az írói szemlélet szinte titkos névjegye lett belle, hiszen egy irracionális világ dics figurája, aki mögött nincs valóságos ember, csupán kitaláció, maga a hazugság, manipuláció. Nem véletlen, hogy a korábbi közös babikolás" nyomán megszületett Bacsó-film, A tanú tíz évig nem kerülhetett nyilvánosság elé. Akárcsak a Pisti

Egy négykezes regény tanulságos története. A kezd évszám ugyancsak 1954, a folytatás szintén negyedszázados. Hogyan futott zátonyra Örkény és Déry Tibor közös munkája (valljuk be, a zátony már önmagában is truváj egy balatoni könyvben), és hogyan lehet e vállalkozásra" utóbb kesernyés öniróniával tekinteni? Egy regény regényét olvassuk, amelyet Örkény István a halála eltt egy évvel írt.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634795018

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Babik / Egy négykezes regény tanulságos története"

Babik / Egy négykezes regény tanulságos története
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima