Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Over het boek" Babybuik...het wonder groeit: Alles over zwangerschap, geboorte, borstvoeding, kliniek tas, eerste babyuitrusting en baby slaap! (Zwangerschaps-Gids voor aanstaande ouders)

  • Het verloop van de zwangerschap in één oogopslag: Om de 40 weken tot aan de geboorte
  • Checklist ziekenhuistas: Ik pak mijn kliniek tas en dit alles moet worden genomen met mij
  • Checklist baby startuitrusting: Alle belangrijke dingen die de pasgeboren baby in de eerste levensmaanden nodig heeft
  • Evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl tijdens de zwangerschap
  • Gezond en fit met baby buik door de vier seizoenen
  • Optimale voeding met babybuik: Belangrijk vitaminen, sporenelementen en mineralen
  • Soft baby slaap is niet kinderspel: Tips om in slaap te vallen en door te slapen in het 1e levensjaar

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Gravidanza, parto, puericultura » Consigli per i genitori , Politica e Società » Donne » Maternità

Editore Laura Paulsen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/05/2018

Lingua Olandese

EAN-13 1230002349855

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Babybuik...het wonder groeit"

Babybuik...het wonder groeit
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima