Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een nieuwe megaspannende jongerenroman over een backpackvakantie die langzaam maar zeker in een nachtmerrie verandert. Door de auteur van Verdrinken en Onder mijn huid. Van Marlies Slegers, bekend van Verdrinken (leestip Jonge Jury 2019) en Onder mijn huid, verschijnt nu Backpack. Een megaspannende jongerenroman over een backpackvakantie die langzaam maar zeker in een nachtmerrie verandert. De must read voor deze zomer! Josefien - Joos voor haar vrienden - heeft de tijd van haar leven wanneer ze drie maanden door Indonesiƫ backpackt. Ze ontmoet op Bali de excentrieke Colette, de surfer Wayan, de vrolijke Linde en de Australische Chase. Wanneer ze op een dag geskimd wordt en geld nodig heeft, weet Chase wel een manier om snel aan geld te komen. Joos besluit eenmalig een drugsdrop te doen, maar Chase heeft andere plannen en Joos komt staat er ineens alleen voor. Als Linde dan ook nog verdwijnt, raakt Joos alle controle kwijt. En dan slaat het noodlot toe... `Door het geweldige einde ontdek je dat niets is wat het lijkt en weet het verhaal je tot het laatste moment te fascineren.' Youngadultbooks.nl over Onder mijn huid `Slegers laat zien zich goed te kunnen inleven in het leven van een jongere en met de issues waarmee ze te maken krijgen.' Vrouwenthrillers.nl over Verdrinken

Dettagli

Generi Non definito

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/08/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789024585762

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Backpack"

Backpack
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima