Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Do danas prevedene na sedamdesetak jezika, bajke brae Grimm sigurno su najpoznatije djelo napisano na njemakom jeziku. Uz njih su odrastale generacije djece diljem svijeta, sve dok nisu postale sastavni dio kolektivne mašte. Princeze i kraljevii, arobnjaci i vještice, dobre vile i zle maehe te najrazliitije zvijeri i uvijek brbljave životinje nastanjuju jedan fantastian svijet bez kojega bi naše djetinjstvo a potom i roditeljstvo bilo posve nezamislivo.

Bajke je preveo Viktor Kralj.

Lektira za 1. razred osnovne škole.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa , Romanzi e Letterature » Classici

Editore Bulaja Naklada

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/04/2017

Lingua

EAN-13 9789533280134

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bajke"

Bajke
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima