Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Miért veszünk olyan dolgokat, amelyekre valójában semmi szükségünk? Miért dlünk be a hirdetéseknek, a brókereknek és a politikai kampányoknak? Miért fizetünk több borravalót hitelkártyával, mint készpénzben?

GEORGE AKERLOF ÉS ROBERT SHILLER Nobel-emlékdíjas közgazdászok radikálisan új magyarázatot adnak irracionális viselkedésünkre. Szembeszállnak a közgazdaságtan megkérdjelezhetetlennek gondolt láthatatlan kéz" alaptételével, amely szerint a piacgazdaság mindig hatékony termelésre ösztönöz, és növeli a jólétet. Az állítják, a piacok nemcsak jótékonyak, hanem kártékonyak is: a bség mellett állandóan újratermelik a manipulációt és az átverést is. Ahogyan a számítógépünkön az adathalászok törvénytelenül, a piacgazdaságban a balekhalászok törvényesen használják ki gyengeségeinket és tudatlanságunkat mindaddig, amíg ebbl hasznot húzhatnak.
A szerzk hétköznapi példák segítségével, szórakoztató formában fejtik ki a piacgazdaság eddig feltáratlan ketts természetét, valamint bemutatják, hogyan lehet kivédeni a mindent átható trükközést, és ersíteni a társadalom ellenálló képességét.

Dettagli

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Balekhalászat"

Balekhalászat
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima