Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Balyoz - Bir Darbe Kurgusunun Belgeleri ve Gerçekleri

Dani Rodrik - Pnar Doan
pubblicato da Destek Yaynlar

Prezzo online:
0,88

Balyoz Plan'nn giriinde Adalet ve Kalknma Partisi hükümeti altnda ülkenin ne kadar olumsuz koullarla çevrelendii anlatlyor. Unutmayalm ki, bu metin 2 Aralk 2002 tarihini tayor. Yani 3 Kasm 2002 genel seçiminden tam tamna bir ay sonra kaleme alnm. 2002 Kasm aynn akn hatrlayalm: Recep Tayyip Erdoan siyasi yasakl olduu için TBMM'de deil. Cumhurbakan Ahmet Necdet Sezer, 16 Kasm 2002'de Abdullah Gül'ü hükümeti kurmakla görevlendiriyor.

Gül'ün babakanlndaki kabine 18 Kasm'da Cumhurbakan tarafndan onaylanyor. Hükümet TBMM'den 28 Kasm tarihinde güvenoyu alyor. ddianameye göre, Orgeneral Çetin Doan'n darbe plan 2 Aralk tarihini tayor. Meseleye basit mantkla yaklayorum. Bu darbe plannda kadrolama, askeri müdahale için gerekçe gösterilen olumsuzluklar 16 Kasm'la 2 Aralk arasndaki iki haftaya nasl sdrlabilir? Hükümet icraatnn balangc için 28 Kasm 2002 tarihi esas alndnda bu süre 5 güne düüyor. Neresinden bakarsam bakaym, mantm ne kadar zorlarsam zorlayaym, 2 Aralk 2002 tarihli bir darbe gerekçesinde sralanan (youn kadrolama faaliyeti, özel sektörde sermayenin el deitirmeye balamas gibi) bütün bu olumsuz icraatn iki haftaya sabilmi olmasn aklm bir türlü kabul etmiyor. Üstelik benim hafzamda kaytl olan gerçeklik, bu planda anlatlan baz olaylarla da örtümüyor.
-Sedat Ergin-, Hürriyet

Uzun zamandr süreci ve davay yakndan, inatla izleyen usta gazeteci Sedat Ergin'in yukardaki yazsnda sorduu sorular ve daha fazlas imdi elinizde bulunan kitapta yer alyor.
Çetin Doan'n Harvard Üniversitesi'nde Ekonomi dalnda profesör olan damad Dani Rodrik ile yine ayn üniversitede ekonomist olan kz Pnar Doan tüm sorular belgelerle yantlyor ve Balyoz darbe iddialarnn bir kurgu olduunu, bu iddialarn en erken 2009'da üretilmi sahte belgeler üzerine ina edilmi olduunu analitik bir ekilde ortaya koyuyorlar.

nce Kapak:

Sayfa Says: 180

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 146

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Destek Yaynlar

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785862413

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Balyoz - Bir Darbe Kurgusunun Belgeleri ve Gerçekleri"

Balyoz - Bir Darbe Kurgusunun Belgeleri ve Gerçekleri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima