Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bamllk Asla Sadece Bamllk Deildir

Kultegin Ögel
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
3,46

Bamllk olgusunu sosyolojik, siyasi ve tarihsel balamnda ele alan bu kitapta Kültegin Ögel gerek akademik gerek toplumsal söylemlerde bamlln nasl ina edildiini zengin ve akc örneklerle incelerken bireysel düzlemde bamlln çok katmanl bir olgu olduunu ortaya koyuyor. Kahve, alkol, tütün ve afyon kullanmnn sömürgecilik, endüstrileme, Avrupa burjuvazisi ve içi snfyla kesime noktalarndan; meyhaneler ve alkol yasaklar üzerinden yaplan birey, kamu ve iktidar tartmalarna kadar bamlln tarihsel arkaplann sunuyor. Bamllk yapan baz maddelerin kullanm mümkün ve meru iken bazlarnn yasak olmasn belirleyen ölçütleri, bireysel özgürlükler ile toplumsal yasaklar arasndaki hassas dengeyi analiz ediyor. Tbbi ve akademik jargondan uzak, herkesin anlayabilecei bir dille yazlm bu eserde, Ögel, madde kullanmnn yoksullukla ve toplumsal eitsizlikle olan ilikisini analiz edip bamllk üzerinden yaplan damgalamann snfsal kimlikle nasl iç içe geçtiini gösterirken okuru bamllk olgusunu etiketlemeden anlamaya davet ediyor.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/04/2021

Lingua Turco

EAN-13 9789750530906

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bamllk Asla Sadece Bamllk Deildir"

Bamllk Asla Sadece Bamllk Deildir
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima