Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

És l'any 1988 i en fa vint que en Tadek viu a Israel, on va arribar de petit amb la seva mare, obligada a fugir de Polònia a causa d'un marit carismàtic, alcohòlic i violent que suscitava entre els seus fills una barreja esquizofrènica d'admiració i terror. Ara la dona d'en Tadek l'ha abandonat i s'ha endut amb ella el fill que tenen en comú, i la repetició fatídica del destí del seu pare, condemnat a la soledat, el sumeix en una crisi profunda. Obeint un impuls, en Tadek torna a la seva Polònia natal per retrobar el seu progenitor, potser per darrera vegada, i veure'l amb els ulls d'un adult. Decidit a deixar enrere per sempre més tot el que representa el seu pare ara fràgil i decrèpit, però no menys abusiu, en Tadek hi emprèn un viatge inesperat en cerca d'una reconciliació incerta que els farà confrontar plegats els fantasmes del passat. Una història honesta i commovedora sobre l'amor filial i la recerca de la identitat, narrada amb sentit de l'humor i tendresa però també amb l'amargor inevitable de les ferides profundes infligides a la infantesa. Premi Sapir 2015 "Seriosa, emocionant i cruel. Orlev, sens dubte, és un narrador de primera. Allò que fa de Bandit una novel·la excel·lent, però, és el remolí de contradiccions que arrossega en Tadek, i a nosaltres amb ell". Pere Antoni Pons, Ara "Bandit és una reflexió sobre la dualitat humana, les contradiccions, l'amor, la relació d'estimar i ser estimat. És meravellós". Olga Federico, Els Matins "La novel·la d'Itamar Orlev és una sorpresa gratíssima. Mentre la llegia vaig sentir que havia nascut un escriptor, i em vaig demanar: "Però on has estat tot aquest temps, Itamar? Per què has esperat fins als quaranta?"". Havatzelet Farber, Makor Rishon Weekend Supplement

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Quaderns Crema

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/01/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788477276159

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bandit"

Bandit
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima