Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Junak, zgodni i neustrašivi miljenik francuskog kralja Luja XIII, opkladio se u svoje posede, sa svojim suparnikom za kraljevu milost, kako može da osvoji lepu naslednicu iz pokrajine Langedok kojoj se njegov suparnik bezuspešno udvarao. Po dolasku u Langedok upada u mrežu zavere isprepletenu oko kralja, biva ranjen i potraži sklonište u dvorcu devojinog oca, koji ga doeka kao jednog od pobunjenika... Ljubav, intrige i avanture ine ovaj roman jednim od najpopularnijih Sabatinijevih romana.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura , Romanzi e Letterature » Avventura

Editore Memoria Liber Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/07/2020

Lingua

EAN-13 9788835865131

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bardelis Velianstveni"

Bardelis Velianstveni
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima