Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Barden Beedles Eventyr

J. K. Rowling - Olly Moss
pubblicato da Pottermore Publishing

Prezzo online:
5,99

Barden Beedles eventyr har været en af de mest populære godnathistorier i troldmandshjem gennem århundreder. Disse klassiske eventyr er fuld af magi og løjer, og de er både underholdende og lærerige. Unge troldmænd bliver stadigvæk lige så fortryllede af dem, som dengang Beedle første gang nedfældede dem på pergament i det 15. århundrede. Der er fem fortællinger i alt: Harry Potter-fans vil kende "Eventyret om de tre brødre" fra Harry Potter og Dødsregalerierne. De de resterende eventyr er Livslykkens Kilde, Den hårhjertede heksemester, Troldmanden og Hoppegryden og Hare Hop og Svardderstubben. Disse perler ledsages af Professor Albus Dumbledores fodnoter (som er gengivet med tilladelse fra Hogwarts rektors arkiver.) Hans reflektioner er med til at illustrere, hvorfor historierne er meget mere end blot opbyggelige fortællinger, og de vil med garanti gøre Hare Hop og den snegle-gylpende Hoppegryde til lige så kendte figurer som Snehvide og Askepot.

Alt overskud fra salget af denne e-bog vil gå til Lumos. The Lumos Foundation er en registreret velgørenhedsorganisation i England og Wales med det registrerede velgørenhedsnummer 1112575.
Lumos går stærkt op i deres arbejde for at afskaffe institutionalisering af børn. Det er en skadelig praksis, der berør næsten otte millioner børn verden over, som bor på institutioner og børnehjem. Mange af disse børn er blevet placeret der på grund af fattigdom, handikap, sygdom, diskrimination og stridigheder; et fåtal er forældreløse. Lumos arbejder for at forene børn med deres familier, skabe et alternativ til institutionen, så barnet i stedet er familiens varetægt og hjælpe myndighederne med at forbedre deres systemer og lukke institutioner og børnehjem

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Barden Beedles Eventyr"

Barden Beedles Eventyr
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima