Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bayku Yemini

Yeim Saygn Armutak
pubblicato da Gün Kitapl

Prezzo online:
2,11

Batakln Kysndaki Ev ve Hayaletli Gölün Çocuklar gibi, macera ve gizem dolu kitaplaryla sevilen Yeim Saygn Armutak'n beklenen kitab çkt. Yazar, çocuklarn heyecanla okuduu polisiye kurgularna, bu kez psikolojik bir boyut katyor ve gerilimin tadn bir miktar artryor. Her sayfada heyecan dozunun biraz daha yükseldii roman, kayalklardaki bir deniz fenerini, iki merakl genci, bir Jules Verne hayranyla bir araya getiriyor. Kasabadaki hrszlk olay çözülürken, insan doasnn lo derinliklerine de bir yolculuk balyor. Siluetler, geçmileri srlarla dolu gizemli karakterler, merak uyandran fotoraflar ve sürpriz ipuçlaryla bezeli bu Yeim Saygn Armutak klasiinde, okur, arkadaln ve dayanmann önemine tanklk ediyor.

Sradan bir kasabada büyük bir tarihi eser kaçakçl gerçekleir. Olay, bütün kasaba halknn yaamn etkiler; ama en çok da, dedektif hikâyelerine merakl Pi ve Siyam'n yaamn. Tükenmez bir azimle, hrszln srrn çözmeye çalan iki genç bir yandan da, yakn kayalklardaki deniz fenerinde yaayan dostlar Jul'ün gitgide tuhaflaan hareketlerine anlam vermeye çalr. puçlarn izlerken,
bir suç çemberinin ortasna düen ikili, fenerdeki srr çözebilecek midir?..

Sayfa Says: 164

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Gün Kitapl

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059952415

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bayku Yemini"

Bayku Yemini
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima