Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bábel emlékezete

Christelle Dabos
pubblicato da Kolibri Kiadó

Prezzo online:
7,44

Két év és három hónap telt el azóta, hogy Ophélie akarata ellenére visszatért Animára. Kényszer¿ magányában gondolkodni volt ideje elég, és elmondhatatlanul szeretne végre utánajárni mindannak, amit Faruk Könyvéb¿l kiolvasott és Istent¿l megtudott. Némi segítséggel eljut Bábelre, és hamis személyazonosság alatt igyekszik megtalálni a helyét az ottani társadalomban.

A beilleszkedés egyfel¿l nem túlságosan nehéz, ugyanis a szilánkcsoport lakossága származását tekintve igen vegyes, a legmodernebb technikai vívmányokkal azonban olykor meggy¿lik az Animista baja. A nyomozását leginkább az segíti, hogy felveteti magát a helyi virtuózneveldébe, ahol persze újabb ellenfelei és irigyei is akadnak. De vajon az olvasótehetsége elég lesz-e ahhoz, hogy mélyebbre ásson, és közelebb kerüljön az igazsághoz? És hogy Thorn nyomára bukkanjon a bábeli z¿rzavarban?

Dettagli

Generi Non definito

Editore Kolibri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155450006

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bábel emlékezete"

Bábel emlékezete
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima