Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bbájos gyilkosok

Agatha Christie
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
6,38

kezddik a rejtély valójában? Gorman atya halálával? Vagy azzal, hogy a gyilkos oly elszántan keresett nála valamit, hogy még a reverendát is elszaggatta? Vagy pár perccel korábban kezddött minden, amikor az atya egy haldoklóhoz érkezett látogatóba? Netán annak a veszekedésnek is köze van az ügyhöz, amelyet Mark korábban véletlenül kihallgatott?

Babonák, okkultizmus, Shakespeare-drámába ill, boszorkányos öregasszonyok bukkannak fel a nyomozás során - és egy baljós névlista, melynek tagjai többnyire már halottak Bárhol is kezddött ez a történet, Mark és társa, Ginger azt kívánják, bárcsak soha ne bukkantak volna a rejtély nyomára.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/07/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634791836

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bbájos gyilkosok"

Bbájos gyilkosok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima