Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sapjes met Aloƫ Vera, shakes van Robert Schoemacher, Nonisap, Purity Tea enz. De trend is komen overwaaien uit Amerika en Japan en is momenteel al zeer in trek in Engeland en Frankrijk. Ook bij ons wordt beautyfood steeds populairder.

Een gladde, stralende huid, mooie sterke nagels en glanzende haren. Kun je daarvoor koken? Ja, dat kan. Schoonheidsspecialiste en make-up artist Joke Glansbeek heeft jarenlang beroepswege en vanuit persoonlijke interesse ervaring met het uiterlijk en voeding. Welke voedingsmiddelen zijn door moeder natuur aangewezen voor een optimale huidverzorging? Je leest het in 'Beautyfood'.

Dettagli down

Generi Gastronomia » Cucina dal mondo » Cucina salutista e per specifiche diete , Salute Benessere Self Help » Bellezza e Moda » Cura del corpo » Alimentazione e Diete , Hobby e Tempo libero » Saper vivere » Cosmetici, pettinatura e bellezza

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/10/2009

Lingua Olandese

EAN-13 9789043912358

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Beautyfood"

Beautyfood
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima