Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bebek Bilgelii

Gary Ezzo
pubblicato da Butik

Prezzo online:
3,39

Bilim adamlar aya insan göndermi olabilir, fakat ebeveynliin en temel sorunlarna yant veremiyorlar. Bu soru, ailenin geri kalan gibi gece boyunca uyuyan mutlu ve keyifli bir bebein ve sürekli yorgun olmayan bir annenin nasl mümkün olduudur. imdi yant bulmak için, anne ve babalarn bakmas gereken tek yer Bebek Bilgelii'dir.

Bebek Bilgelii, bebeklerin beslenme, uyanklk ve gece uykusu döngülerini senkronize etmeye doal ve baarl bir ekilde yardmc olacak heyecan verici bir bebek yönetimi plandr. Tüm dünyada iki milyonu akn müteekkir ebeveynin neler örendiini kefedin. Uykusuz geceleri ve huysuz bebekleri düzeltmek için pozitif bir reçete kefedin. Bebek Bilgelii, doktorlar tarafndan tavsiye edilen inanlmaz bir sistemdir.

nce Kapak:

Sayfa Says: 229

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 167

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Butik

Dettagli

Generi Politica e Società » Donne » Maternità , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Consigli per i genitori

Editore Butik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785929802

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bebek Bilgelii"

Bebek Bilgelii
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima