Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bebeim,
Bu kitap sen olmasan yazlamazd. Seni beklerken yaadklarm, hissettiklerimi bu ekilde dile getirmek istedim. Tüm bunlar bir gün ellerini tutarak sana anlatmay hayal ettim.
Kim bilir, belki benim sana kavuma maceram baka anne adaylarnn da yolunu aydnlatr.
Seni kucama almak için yaptm bu yolculuk benim için çok öretici ve gelitirici oldu. Önce sen beni büyüttün, imdi sra bende.
Ho geldin bebeim, ho geldin meleim!
Çocuk sahibi olma sürecinin içtenlikle ve tüm detaylaryla anlatld bu kitap, sadece anne adaylarna deil, zorlu süreçleri kendini gelitirmek için frsat bilen, kendini bulmak isteyen herkese yönelik.
Bebekle Domak, hamilelik üzerine doktor bilgileriyle kiisel deneyimleri bir araya getirerek bir ilke imza atyor. Yazar Saba Deniz'in bir yaam koçu olarak tespit ettii önemli noktalarla zenginletirdii kitabn da, okurlarna bir anlamda bir yeniden dou hikâyesi sunuyor.

nce Kapak:

Sayfa Says: 192

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 105

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Maya Kitap

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Relazioni interpersonali

Editore Maya Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785885283

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bebekle Domak"

Bebekle Domak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima